Mabuza

Questions

7 Answers

Sanibona, bengisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha umuntu oseke wathandana naye phecelezi i ex yakho?

View Question
0 VotesSolved1.19K views Answered question Amaphupho
9 Answers

Bengicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha inyoka?

View Question
7 VotesSolved384 views Answered question Amaphupho
1 Answer

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe ayini amahubo?

View Question
0 Votes2.62K views Answered question General
11 Answers

Ngabe kusho ukuthini ukuphupha umuntu wakho othandana naye?

View Question
0 Votes810 views Answered question Amaphupho
1 Answer

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe buyini ubuchwepheshe?

View Question
0 Votes3.04K views Answered question General
1 Answer

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe yini ubomvu in english?

View Question
0 Votes2.38K views Posted new comment General
1 Answer

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe buyini ubuthongo in english?

View Question
0 Votes2.77K views Answered question General
2 Answers

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe kuyini ukuphahla?

View Question
0 Votes3.02K views Answered question General
2 Answers

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe yini umakhalekhukhwini?

View Question
0 Votes2.54K views Answered question General
2 Answers

Bengifisa ukwazi ukuthi ngabe yini unomkhubulwane?

View Question
0 Votes2.50K views Answered question General
Load more questions