Activities

Jun
May
3 Asked question
3 Asked question
Apr
3 Asked question
Jan
319 Answered question
319 Answered question
319 Answered question
319 Answered question
319 Posted new comment
....aziphazanyiswa lutho yize ekhona amaphisi, sekukwaMachanca kwampunzi edla eminiView comment
319 Answered question
3 Asked question
319 Answered question
319 Answered question
319 Answered question
319 Answered question
319 Answered question
319 Answered question
319 Posted new comment with other activity
Posted new comment
uyaphambanisa wena usukhuluma ngosiko lwesiphandla (okuyi-Mbeleko) Usiko lesiphandla (imbeleko) Imbeleko usiko lesintu olwenzelwa ukubika ingane emsamo. Uma wenza lolusiko kumele…View comment
Answered question
319 Answered question