Skip to content

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ngabe uzithole zonke? Shiya i-comment ngezansi usitshele ukuthi iziphi ozaziyo?

11 thoughts on “Sixukuza umqondo🧠 – Ngabe uyazazi lezaga nezisho eziveziwe”

  1. 1.induku Enhle igawulwa ezizweni
   2.Ingane engakhali Ifela embelekweni
   3.isisu somhambi singangenso yenyoni
   4. Amathanga ahlanzela abangenamabhodwe
   5.inkunzi isematholeni
   6.usifumbu ubona uqhaqhazela
   7.iso liwela umfula ugcwele
   8.ingwe idla ngamabala
   9.uzowukhomba umuzi onotshwala
   10. Inxeba lendoda alihlekwa

 1. 1.induku Engle igawulwa ezizweni
  2.Ingane engakhali Ifela embelekweni
  3.isisu somhambi singangenso yenyono
  4. Amathanga ahlanzela abangenamabhodwe
  5.inkunzi isematholeni
  6.usifumbu ubona uqhaqhazela
  7.iso liwela umfula ugcwele
  8.ingwe idla ngamabala
  9.uzowukhomba umuzi onotshwala
  10. Inxeba lendoda alihlekwa

 2. Phumlani Ntombela

  1. Induku enhle igawulwa ezizweni.
  2. Ingane engakhali ifela embelekweni.
  3. Isisu somhambi asingakanani singangenso yenyoni.
  4. Amathanga ahlanzela abangenamabhodwe.
  5. Inkunzi isematholeni.
  6. Usifumbu ubona uqhaqhazela.
  7. Iso liwela umfula ugcwele.
  8. Ingwe idla ngamabala.
  9. Uzowukhomba umuzi onotshwala.
  10. Inxeba lendoda alihlekwa.

 3. 1. Induku enhle igawulwa ezizweni
  2. Ingane engakhali ifela embelekweni
  3. Isisu somhambi singangenso yenyoni
  4. Amathanga ahlanzela abangenamabhodwe
  5. Inkunz’ isematholeni
  6. Iso ngeso
  7. Iso liwela umfula ugcwele
  8. I gee idla ngamabala
  9. Uzowukhomba umuzi onotshwala
  10. In eba lendoda alihlekwa

Leave a Reply

Your email address will not be published.