0

Kuchaze ukuthi I ukuphupha abelungu bebhukuda emanzini anezinhlanzi , mebephuma emanzini bakunikeze okuyizimpande or amahlamvu ahlukahlukene ebese bengena endlini balandelwe ila manzi angene endlini labelungu bebebaningi futhi bebenga gqokile

Thembelihle Asked question May 11, 2022
Add a Comment