0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Akukho ndlovu yasindwa umboko wayo”?

Answered question
Add a Comment