0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Akukho zinyane lemboma ladliwa yingwenya kwacweba isiziba/Akukho zinyane lemvubu ladliwa yingwenya kwacweba isiziba”?

Answered question
Add a Comment