0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Akuvelwa kanyekanye kungemadlebe embongolo”?

Answered question
Add a Comment