0

Sanibona, bengisacela ningipha amagama abafana. Igama elimnandi umuntu angaqamba ngalo ingane.

Answered question
Add a Comment