0

Sanibona, bengisacela ningipha amagama amantombazane. Igama elimnandi umuntu angaqamba ngalo ingane.

Anonymous Answered question April 22, 2021
Add a Comment