0

Ngicela ungazise amagama anomqondo omningi

Ngicela imisho emibili ngama gama lawo:

a) umuthi

b)ukusinda

c) ukubuza

d) inyanga

Nhlanhla Asked question March 6, 2021
Add a Comment