0

Ngicela ungazise amagama anomqondo omningi

Ngicela imisho emibili ngama gama lawo:

a) umuthi

b)ukusinda

c) ukubuza

d) inyanga

Asked question
Add a Comment