0

Nginokuphupha ngikhipha amanzi endlini ngiguqe ngamadolo ngiwakhipha ngezandla nangezingalo, kodwa evele ebuye ngamandla egcine esesikakile nomyeni wami. Ngabe kusho ukuthini

Angel Asked question July 12, 2022
Add a Comment