0
  1. Thokozan bogogo nabo mkhulu ngcela ukubuza ukuthi kusho ukuthini Uma uphuphe ugijinyiswa izangoma ngibaleka?
Lihle Asked question May 20, 2022
Add a Comment