0

Ngibingelele,kuchazani ukubona umama womlungu eteta noma ezala ingane phambi kwakho bese uyayibamba ngezandla uzwe umuntu odlulayo ethi “yazi yayimbi leyo ngane bo!”. Liphela lapho.

Marcus Mthembu Asked question August 4, 2022
Add a Comment