0
0 Comments

Ake nilamule uma umuntu ethi “awachithwe lawamanzi ayikho lenkukhu” ngabe uqonde ukuthini?

melusi Answered question June 9, 2021
Add a Comment