0
0 Comments

Ake nilamule uma umuntu ethi “awachithwe lawamanzi ayikho lenkukhu” ngabe uqonde ukuthini?

Answered question
Add a Comment