0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Ayikho inkomo yobuthongo”?

Selected answer as best
Add a Comment