0
0 Comments

Abantu mabekade bebaningi kuthiwa babengangoZulu eya eMakheni, lokhu kususelwaphi?

Answered question
Add a Comment