0
0 Comments

Abantu mabekade bebaningi kuthiwa babengangoZulu eya eMakheni, lokhu kususelwaphi?

Selected answer as best
Add a Comment