0
0 Comments

Kungabe liyini ihlaba elikhulu? Liyamphatha Naa umtwana omncane futhi lingelapheka kanjani? Kuba yini izimpawu zalo

Asked question
Add a Comment