0

Kusuke kushiwo ukuthini uma kuthiwa “Imikhombe iyenanana”?

Anonymous Answered question December 9, 2021
Add a Comment