0
0 Comments

Umfowenu uthole ithuba lokuyofunda esikhungwini semfundo ephakeme esikwesinye isifundazwe bhala incwadi umeluleke ngendlela yokuziphatha njengoba ezobe engekho phambili kweso labazali

Zanele Asked question January 25, 2022
Add a Comment