0
0 Comments

Lenkulumo edumile ethi “iNkankathela idla amasheqebane oThelezi” iqhamukaphi futhi isho ukuthini?

Anonymous Answered question April 21, 2021
Add a Comment