0

Sanibona, bengifisa ukwazi ukuthi sasikholelwa kwini thina singamaZulu ngaphambi kokufika kwabamhlophe ezweni lethu.

Answered question
Add a Comment