0

Sanibona, bengifisa ukwazi ukuthi sasikholelwa kwini thina singamaZulu ngaphambi kokufika kwabamhlophe ezweni lethu.

uchwepheshe Answered question January 14, 2021
Add a Comment