0

Bengifisa ukwazi ukuthi kusho ukuthini lokhu okulandelayo : Insimba ibanjwa amagoda esebolile

Selected answer as best
Add a Comment