0

Kuchaza ukuthini uma umuntu othile ezophupha umuxoxela ukuthi wena unesibhamu, ungasiqhumisi or anything just umuxoxela nje

Asked question
Add a Comment