0

I had a dream 2 days ago umkhulu (usaphila) efike la ekhaya ngijabula ngize ngikhale ngibonga ukuthi ufikile. ngibe sengibona izimbono odongeni engathi besiphesha. Amane axove udaka endlini athi ayi ngizozivala mina izikhala lezi.

Namhlanje ngiphaphamiswa iphumo ngathi sise sontweni kuthiwe sizosikelwa ama site but eceleni kwendlu yesonto nangampela asikwe uma sekufikwe kweka mama wami ibe nodaka olumangazayo ngize ngingcole. Uma ngithi ngiyo shintsha endlini esiyisebenzisa njengekhishi laye sontweni ngifike kugcwele ukungcola okukhulu, kunuka kukhona nezimpethu. Amanzi abekhona but akufinyeleleki ku sink ngenxa yokungcola

Nothando Njapha Asked question October 2, 2020
Add a Comment