0

Ngikhathazekile, angiyena umuntu ojwayele ukuphupha kodwa kulezinsuku ngiyaphupha. Ngicela ningiphe incazelo.

Iphupho1: Ngesonto ebusuku ngphuphe kungathi ngishiywa istimela, occ bam sebegibelile ngasijaha kanti kuzoqhamuka esifishane istimela ngasigibela, sahamba isikhashana saphinde sama endaweni yokulala.

Iphupho2: Izolo [Monday] ngiphuphe ngihleli endini kaGogo wam ongasekho ewuroundi ngihleli nosisi ophethe inhlwathi ebrownish. Bengiyisaba ay aphume aye endlini enkulu ayidedele izihambele bese ilimala esiswini kodwa iqhubeke ingene ngewindi endlini enkulu bese mina ngima emnyango ngisaba ukungena ngisaba yona.

Ngingajabula ngencazelo, ngikhatahzekile, abemade lamaphupho futhi ngiyawakhumbula, I am worried. Ngiyabonga

manyanda Asked question April 20, 2021
Add a Comment