0
0 Comments

ngabe kuchazani ukuphupha umuntu wakini efika ephethe inyoka enkulu endlini yedlozi/ekhishini ekhaya kuthi nisahlezi nalenyoka ivele inciphe ibe ncane bese iloku igxuma ifuna ukumshaya ikhanda izikhathi eziningi kodwa ingaze ifinyelele ekhanda.

Baboh Asked question March 18, 2021
Add a Comment