0

Uphupha umntu owashona emithi nisenza ucansi. Isho ukuthini leyonto.

Soso Answered question June 16, 2021
Add a Comment