0
0 Comments

Sanibona. Bengisacele ukubuza ngabe kushoni ukuphupha uthelwa ngomqombothi ngumuntu ethi udlala nawe.

Asked question
Add a Comment