0
0 Comments

Kuchaza ukuthini ukuphupha umuntu wakho avele ahambe akushiye emaphopheni? Eg. Sibe abantu abazohlangana, avele angafiki or nithi nihamba ngamoto wehle wena and nivumelane dat nizohlangana, yena agcine engafikanga..

November Asked question January 15, 2022
Add a Comment