0

Ngiphupha ngiyovashela umngani wam kepha mangifike kuye ngathi ngithwele iduku eliluhlaza ngibukeka ngihluphekile, enhathi khona lapho sesiyahamba nomngani wami sigibele iveni ngemuva siphathe nabantwana uma sizodlula ngasemahlathi umnikazi wemotho asehlise kabuhlungu athi sishiye abantwana ngoba oyabasebenzisa.Khona lapho sengibona siyagijima sidlula amahlathi nemihosha, ngibone sesimi kwenye indlu ekhoneni kunetafula umngani wami akhiphe umakhalekhukhwini athi uyangishutha kodwa uma aqala ethi ungithatha isithombe kuqhamuke umama wam osewashona avesane alwe aze azungeze engathi nezinto ezisetafuleni ziyasuka ngendlela kade alwa ngayo.

Thokozile Asked question April 22, 2022
Add a Comment