0

Bengicela ukubuza ukuthi isiphandla sifakwa uma kunjani, ubani futhi ukuthi yini umsebenzi waso?

Selected answer as best
Add a Comment