0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Ithole likhula namafutha alo/kubuye kuthiwe ithole likhula namanono alo”?

Answered question
Add a Comment