0

ngabe lezi zimpawu zisho ukuthini?

isisu esinomsindo esigcwele umoya

ukubhodla njalo

umzimba othambile

izinto ezigijima esiswini ziye ekhanda kanye nomhlane nobuso.

ikhanda elibuhlungu

mandisa Asked question September 23, 2021
Add a Comment