7

Bengifisa ukwazi ukuthi iziphi izimpawu eziba khona uma une bp (blood-pressure)?

Mabuza Changed status to publish July 9, 2021
Add a Comment