0

Sanibona bengifisa ukwazi ukuthi iziphi izimpawu ezikhona uma umuntu enabantu abadala?

Asked question
Add a Comment