0

Sanibona bengifisa ukwazi ukuthi iziphi izimpawu ezikhona uma umuntu enabantu abadala?

Answered question
Add a Comment