0

Sanibona bengifisa ukwazi ukuthi iziphi izimpawu ezikhona uma umuntu enabantu abadala?

Anonymous Posted new comment February 28, 2022

uma umuntu enabantu abadala ephathwa yisiyezi akhathale ngingamsiza kanjani

Add a Comment