0

Iziphi izimpawu eziba khona uma umuntu esezobeletha?

Selected answer as best
Add a Comment