4

Ngabe iziphi izimpawu zokukhulelwa. Ubona ngani umuntu ukuthi ukhulelwe?

admin Selected answer as best July 6, 2021
Add a Comment