0

Ubaba ufike (edakiwe)

☝️Yisiphi isihlonipho esisisebenzisayo ngaphandle kwa”edakiwe”

Lo Mnumzane uhamba (ogqwegqwa)

Yisiphi isihlonipho esisisebenzisayo lapho

Ngicela lingisize

Nhlanhla Asked question March 6, 2021
Add a Comment