0
0 Comments

Achaza ukuthini amagama ezinyanga zonyaka, noma kusuke kwenzakalani ngazo izinyanga noma aqanjwe ngaziphi izizathu amagama ezinyanga zonyaka.

phelelani gcumisa Asked question March 31, 2022
Add a Comment