0
  1. ziwadla ephakathi
  2. guga sithebe kade wawudlela
  3. akusensuku zatshwala
  4. limathumbu engaka
  5. ukuqhuba imbuzi
  6. izalele ephuzwini
  7. igula lendlebe aligcwali
  8. ukhuni luzala umlotha
  9. bamushaye ngemfe iphindiwe
  10. uhlala phezu geja lishisa
thembazwane Asked question April 13, 2022
Add a Comment