0

Ngiphuphe sengathi ngisekelwa uxamu ekhaya engathi kunezinyoko ezimnyama futhi engadini

Siyanda Answered question October 19, 2021
Add a Comment