0

Ngicela incazelo yalesaga esithi “Kubambene ingwe nengonyama”?

Answered question
Add a Comment