0

Sanibona, bengisacela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukuphupha amaphoyisa?

Selected answer as best
Add a Comment