0
0 Comments

ngiphuphe ngisendaweni engihlala kuyo ekapa… ngithe uma ngiphumela phandle ngabona amagagasi eza ngabaleka ngyabheka ezansi….kwaba khona ongimemezayo ethi Musa ukuya ngapho uzogwiliza ngayeka ukubalekela ngakhona ngoba amanzi ulwandle ebebukeka emningi futhi belugubha amagagasi kakhul¬† ngaya ngasentaben khona amagagasi ebezolile ngakhona kodwa bekukhona igagasi elikhulu noma belihambela kude kodwa beliza ngamandla..entabeni ke le ngigcine ngitholile indawo ephephile amagasi ebeza ngamandla ebedlula ngaphezu kwam engeqa mina

Gumede Asked question April 14, 2021
Add a Comment