0

Kusuke kushiwo ukuthini uma kuthiwa “Kukwangcede omhlophe”?

Answered question
Add a Comment