0

Kusuke kushiwo ukuthini uma kuthiwa “Kukwangcede omhlophe”?

Anonymous Answered question December 9, 2021
Add a Comment