0

Bengifisa ukwazi isizathi sokuba ingane yenzelwe imbeleko.

Selected answer as best
Add a Comment