0

Sanibona ekhaya, bengifisa ukwazi ukuthi kungani kubalulekile ukuhlonipha amasiko?

Answered question
Add a Comment