0

Sanibona ekhaya, bengifisa ukwazi ngokubaluleka kukuzivocavoca.

Anonymous Answered question April 22, 2021
Add a Comment