0

Sanibona ekhaya, bengifisa ukwazi ngokubaluleka kukuzivocavoca.

Answered question
Add a Comment