0
0 Comments

Kusuke kusho ukuthini uma umuntu ethi “kunuka santungwana” futhi ngifisa ukwazi ukuthi kususelwaphi?

Themba Answered question April 22, 2021
Add a Comment