0
0 Comments

Kusuke kusho ukuthini uma umuntu ethi “kunuka santungwana” futhi ngifisa ukwazi ukuthi kususelwaphi?

Answered question
Add a Comment